Raport de mediu

Raportul de mediu sau ce intelegem prin raport de mediu ?

Prin intermediul acestei raportări se transmit informații despre impactul pe care activitățile desfășurate îl are asupra mediului înconjurător. Este foarte important ca acest detaliu să fie cunoscut pentru că în felul acesta se pot lua măsurile necesare pentru ca nivelul de poluare să fie redus cât mai mult posibil.

Este important ca raportarea de mediu să fie bazată pe date reale, gestionate integrat de către inginerii de mediu, responsabilii de mediu ai entității raportoare. Dar trebuie să aibă și buletine de analize de mediu în conformitate cu planul de monitorizare al factorilor de mediu pe care compania il are de respectat, în baza autorizatiei de mediu cât și în baza capitolului: Monitorizări din cadrul Autorizatiei Integrate de Mediu.

Metodele prin care se executa o raportare de mediu

O raportare de mediu realizată într-un mod corect oferă multe avantaje motiv pentru care a crescut numărul firmelor care investesc din ce în ce mai mult în tot ceea ce presupune realizarea unui proces de raportare de mediu cât și în dezvoltarea de audituri de mediu complexe care au ca principală rezultantă identificarea factorilor de mediu care pot avea evolutiv, depășiri ai indicatorilor de monitorizare – calitate factori de mediu. Acest proces trebuie să utilizeze cele mai performante tehnologii de monitorizare de mediu, pentru a putea oferi o raportare de mediu cât mai corectă. Printre cele mai importante avantaje oferite de către o raportare de mediu realizată într-un mod corect se află următoarele:

  • Îndeplinirea obligațiilor impuse de către legislație este cel mai important avantaj oferit de către utilizarea unui astfel de sistem de raportare. ISO 14001 este doar unul dintre certificatele care trebuie să fie deținut de către o firmă care periodic este obligată să depună un raport de mediu.
  • Posibilitatea de a putea cuantifica care este impactul avut asupra mediului înconjurător este un alt avantaj oferit de către procesul de raportare de mediu. O astfel de situație are loc în momentul în care trebuie realizată o raportare de mediu. Datele care apar în cadrul raportării trag un semnal de alarmă asupra impactului avut asupra mediului înconjurător.
  • Îmbunătățește transparența și responsabilitatea. Grație acestui avantaj se încearcă diminuarea nivelului de poluare. Această încercare se realizează prin intermediul utilizării unor tehnologii de mediu, echipamente de protejare a mediului, etc, care sunt mai puțin poluante dar și prin oferirea de măsuri sustenabile care contribuie la protejarea mediului înconjurător.
  • Nu în ultimul rând, reducerea costurilor este un alt avantaj foarte important oferit de către o raportare de mediu. Pentru că prin raportarea de mediu se evită apariția amenzilor dar și pentru că se optimizează modul în care sunt utilizate atât resursele umane cât și cele financiare. Analizând datele se poate observa că implementarea unei raportări de mediu corect realizată conduce și la creșterea productivității de mediu în cadrul companiei. Așadar, există toate motivele pentru care procesul de raportare de mediu să se desfășoare într-un mod cât mai transparent posibil. Acesta este unul dintre primii pași care trebuie parcurși pentru a putea contribui la protejarea mediului în care trăim.

Formularul de raport anual de mediu

Formularul de raport anual de mediu este un document esențial pe care orice afacere ar trebui să îl completeze și să îl depună la autoritățile de mediu. Acest formular este conceput pentru a evalua impactul afacerii dvs. asupra mediului înconjurător, astfel încât să puteți lua măsurile necesare pentru a îmbunătăți performanța mediului dvs.

În mod obișnuit, formularul de raport anual de mediu trebuie să conțină informații despre consumul de energie, emisiile de gaze cu efect de seră, gestionarea deșeurilor și apele uzate. De asemenea, trebuie să documenteze orice incidente și accidente care au avut loc în timpul anului precedent, precum și măsurile luate pentru a evita astfel de evenimente în viitor.

Raportul de audit de mediu

Raportul de audit de mediu este un document utilizat pentru a evalua modul în care afacerea dvs. respectă reglementările și standardele de mediu. Acest raport poate fi efectuat de o terță parte sau de o echipă de audit internă.

În mod normal, raportul de audit de mediu va evalua modul în care afacerea dvs. gestionează deșeurile și apele uzate, precum și modul în care sunt respectate regulile privind emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, raportul poate include evaluări ale condițiilor de mediu, inclusiv a calității aerului și a apei.

Raportul de mediu PUG și PUZ

Raportul de mediu PUG și PUZ este necesar atunci când doriți să construiți o clădire nouă sau să schimbați uzul unei clădiri existente. Acest raport este conceput pentru a evalua impactul construcției asupra mediului înconjurător.
Raportul de mediu PUG și PUZ va evalua impactul construcției asupra mediului înconjurător, inclusiv impactul asupra calității aerului, apei și solului. De asemenea, va evalua modul în care construcția poate afecta flora și fauna locala.

Contactați-ne astăzi pentru a afla mai multe despre serviciile noastre de documentare a mediului și cum vă putem ajuta să vă gestionați afacerea în mod responsabil din punct de vedere al mediului.