Consultanță expert mediu

Consultanță expert mediu: Consultanța expertă în domeniul mediului reprezintă o ramură a serviciilor de consultanță de mediu care se concentrează pe protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător. Consultanța de mediu din categoria expert de mediu se referă la serviciile de mediu oferite de către echipa de experți în domeniul mediului pe care o avem si care ajută organizațiile și indivizii să înțeleagă și să gestioneze impactul lor asupra mediului. Acest tip de consultanță de mediu poate fi implementată în diverse domenii, de la industria energetică, consultanță de mediu pentru proiecte de infrastructură, servicii de monitorizare biodiversitate, servicii de mediu integrate, consultanță de mediu pentru proiecte energetice, pentru parcuri eoliene, consultanță de mediu pentru parcuri fotovoltaice.

Consultanții în mediu trebuie să aibă o înțelegere profundă a legilor și regulamentelor care guvernează protejarea mediului, precum și a metodelor de evaluare a impactului asupra mediului. Ei trebuie de asemenea să aibă cunoștințe în domeniul științelor ambientale și să fie capabili să utilizeze tehnologii avansate pentru a monitoriza și a evalua calitatea mediului. Ei pot ajuta la implementarea de planuri de mediu, programe de gestionare a mediului, la elaborarea de rapoarte de mediu, studii de impact asupra mediului, studii de evaluare adecvata cat și la asistarea în procesul de obținere a autorizațiilor de mediu si a autorizatiilor integrate de mediu.

Consultanță expert mediu

Consultanță expert mediu

Avantajele oferite de către expert de mediu

Serviciile expert de mediu se regăsesc în piața de profil sub forma unor servicii integrate de consultanța de mediu, suport în obținerea autorizației de mediu, obținerea autorizației integrate de mediu, realizarea studiilor RM – Raport de Mediu, BM – Bilanț de Mediu, EA- Evaluare Adecvată, RIM- Raport Impact asupra Mediului, RA/RSR – Raport de amplasament/Raport privind Starea de Referință;

  • Identifică și gestionează într-un mod eficient problemele de mediu care ar putea apărea ca urmare a desfășurării anumitor activități
  • Oferă asistența necesară în vederea desfășurării activităților necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau pentru reducerea consumului de energie.
  • Ajută la creșterea nivelului de apreciere la nivel de brand.
  • Atragerea de fonduri europene. La nivelul Uniunii Europene se pune foarte mult accentul pe tot ceea ce presupune protejarea mediului înconjurător. Pentru că este un domeniu de activitate extrem de important pentru modul în care va arăta societatea în viitor, se alocă bugete semnificative. Acestea nu pot fi atrase dacă nu se apelează și la consultanți ce sunt experți de mediu.

Serviciile de mediu livrate de către compania Expert de Mediu se identifică în piața de profil prin profesionalism, imparțialitate, adaptabilitate și termene de răspuns corecte și concrete pentru toate categoriile de studii de mediu, sau documentații de mediu.

Operațional, suntem o echipă mixtă, multidisciplinară, formată din ingineri de mediu, biologi, ecologi, ingineri hidrologi cât și experți în habitate, mamifere, dezvoltată atât intern cât și bazată pe colaborări directe cu experți din diverse domenii cheie. Asigurăm continuitatea clienților și suportul integrat în realizarea de documentații de mediu profesioniste, monitorizarea biodiversității cât și realizarea studiilor de biodiversitate.