Ce este analiza de mediu?

Analiza de mediu este un proces de evaluare a impactului activităților umane asupra mediului. Această analiză poate fi realizată de către companii și organizații pentru a evalua impactul activităților lor asupra mediului și pentru a identifica potențialele probleme de mediu. În general, analiza de mediu se concentrează pe evaluarea impactului asupra aerului, apei și solului, dar poate include și alte aspecte precum zgomotul, lumina și impactul asupra biodiversității.

De ce este importantă analiza de mediu?

Analiza de mediu este importantă deoarece ajută companiile și organizațiile să înțeleagă impactul activităților lor asupra mediului și să ia măsuri pentru a minimiza impactul negativ asupra acestuia. De asemenea, poate ajuta la identificarea potențialelor probleme de mediu și la dezvoltarea unor planuri de acțiune pentru a aborda aceste probleme. În plus, analiza de mediu poate fi necesară în conformitate cu reglementările și legislațiile privind mediu.

Societatea în care trăim este din ce în ce mai puțin atentă la mediul înconjurător și la modul în care acesta este afectat de diversele activități pe care le realizăm. Activitățile realizate de către mediul de afaceri sunt activitățile care au cel mai mare impact asupra mediului înconjurător. Pentru ca impactul să nu fie unul negativ este necesar ca firma care dorește să realizeze o activitate care are impact direct în mediul înconjurător să dețină analize de mediu din care să rezulte că mediul înconjurător nu va fi afectat de activitatea întreprinsă. Astfel, există posibilitatea implementării de servicii privind analizele de mediu, de prelevare probe de mediu, de prelevare probe factori de mediu cât și de efectuare a analizelor de mediu de specialitate.

Teoria spune că analiza mediului este procesul de evaluare a impactului asupra mediului al unui proiect sau activitate propusă a fi desfășurată și care are impact direct asupra factorilor de mediu. Scopul analizei de mediu este de a identifica și de a evalua orice efecte pozitive sau negative asupra mediului, inclusiv impactul asupra biodiversității, a habitatelor,  a resurselor naturale, a calității aerului și a apei și  sănătății umane.

Analiza mediului este, de asemenea, cunoscută sub numele de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) și este o parte esențială a planificării și dezvoltării durabile fiind determinate de realizarea unui Studiu de Impact asupra Mediului. EIA-ul poate fi utilizat pentru a lua decizii informate cu privire la proiecte care pot avea un impact semnificativ asupra mediului și pentru a găsi modalități de a reduce orice efecte negative, fiind o documentație cheie în procedura de evaluare impact de mediu.

Etapele unei analize de mediu bine realizată

Analiza mediului începe în general cu o evaluare a stării actuale a mediului, care implică colectarea de date și informații despre condițiile existente în zona în care va avea loc proiectul (monitorizare de mediu, monitorizare factori de mediu, monitorizarea biodiversitatii, evaluare preliminară de mediu). Apoi, se analizează impactul potențial al proiectului asupra mediului și se iau în considerare măsurile care pot fi implementate pentru a reduce orice efecte negative asupra mediului. Pentru ca o analiză de mediu să fie cât mai eficientă trebuie să fie realizată într-un mod corect. Asta înseamnă că trebuie să fie parcurse următoarele etape:

  1. Identificarea scopului și a obiectivelor pentru care se realizează analiza de mediu.
  2. Identificarea surselor din care se culeg informațiile necesare (surse publice, surse private, monitorizare de teren, vizite de amplasament efectuate de catre experții de mediu implicați în proiect). În cadrul acestei etape se obțin informații relevante (starea mediului) despre activitățile care sunt analizate dar și despre impactul (impactul pozitiv sau negativ asupra mediului) pe care desfășurarea acestora îl vor avea asupra mediului înconjurător.
  3. Detalierea activităților care urmează să fie desfășurate în cadrul proiectului. Este o etapă importantă pentru că trebuie să fie foarte bine detaliate activitățile care urmează să fie realizate în cadrul proiectului. Tehnologiile utilizate, măsurile de protecție asupra mediului dar și modul în care va arăta rezultatul final sunt doar câteva dintre informațiile care trebuie să fie detaliate în cadrul acestei etape a analizei de mediu.
  4. Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător. Aceasta este una dintre cele mai importante etape ale unei analize de mediu pentru că în cadrul acesteia se menționează foarte clar care este impactul asupra mediului înconjurător. Este clar că impactul negativ trebuie să fie într-o proporție cât mai mică pentru ca proiectul să se poată desfășura fără nici un fel de problemă. Biodiversitatea, apa, aerul sau solul, subsolul, apele de suprafață, apele subterane, factorii sociali, sunt doar câteva dintre criteriile care sunt analizate în cadrul acestei etape.
  5. Prezentarea măsurilor care previn impactul negativ asupra mediului înconjurător. În cazul în care etapa precedentă este realizată într-un mod profesionist vor fi observate situații care trebuie să fie remediate pentru ca mediul înconjurător să nu fie afectat de desfășurarea proiectului. Modul în care se va realiza remedierea trebuie să fie menționat cu precizie în cadrul acestei etape.

Rezultatele analizei mediului sunt prezentate într-un raport de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), care include o descriere detaliată a proiectului, evaluarea impactului asupra mediului și măsurile propuse pentru a minimiza orice efecte negative.

Analiza mediului este esențială pentru protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător și pentru asigurarea dezvoltării durabile. Ea poate ajuta la prevenirea sau minimizarea impactului negativ al proiectelor asupra mediului și poate contribui la luarea de decizii informate care țin seama de efectele asupra mediului.

Un Studiu RIM realizat corect, complet si cu date reale din teren, contribuie activ la luarea unor decizii sustenabile de implementare a unui proiect de infrastructură (cale ferata, drum express sau autostradă) sau a unui proiect energetic (parc eolian, parc fotovoltaic, fabrica de hidrogen, stație de biogaz cât și stație de cogenerare).